Министерство на образованието и науката

Регионални управления на образованието
Регионалното управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование
Моля, направете вашия избор!